ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. 1. Ποιο κοινωνικό δίκτυο χρησιμοποιείς;
 • Facebook
 • Twitter
 • Άλλο

 1. 2. Με ποια συχνότητα χρησιμοποιείς το κοινωνικό δίκτυο;
 • Κάθε μέρα για 2 ώρες
 • Κάθε μέρα για περισσότερες από 2 ώρες
 • 2-3 φορές την εβδομάδα
 • Σπάνια
 • Καθόλου 1. 3. Είσαι ενημερωμένος για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό;
 • Αρκετά
 • Πολύ
 • Καθόλου


 1. 4. Τι σου αρέσει στα κοινωνικά δίκτυα; ( Με διαβάθμιση από 1-Λίγο ως 5- Πολύ)
 • Να παίζω παιχνίδια
 • Να γνωρίζω άλλους ανθρώπους
 • Να επικοινωνώ με τους φίλους μου
 • Να βλέπω φωτογραφίες
 • Να εκφράζω τις απόψεις μου και τα ενδιαφέροντα μου
 • Να συμμετέχω σε ομάδες

 1. 5. Ανεβάζεις προσωπικά σου στοιχεία στα κοινωνικά δίκτυα;
 • ΝΑΙ
 • ΟΧΙ